*Avvikelser förekommer. Se alla öppettider här.

Policy för kameraövervakning

Ansvarig för kameraövervakningen är Fastighets AB Balder.

Kontaktuppgifter kundservice@balder.se

Syftet med kamerabevakningen är primärt som ett brottsförebyggande medel men också för att öka tryggheten i centrum.

Bildmaterialet finns tillgängligt i 30 dagar för polisen att kunna ta del av för att klara upp brott.

Efter 30 dagar spelas befintligt material över och raderas på så sätt automatikt

Personer som har tillgång till uppgifterna är centrumchef och säkerhetsansvarig. Polisen får på begäran ta del av material relaterat till brott de utreder. Kontroll av inspelning sker endast vid behov i enlighet med syftet

Inget bildmaterial kommer att överföras till tredje land.

Inget bildmaterial kommer användas för automatiserat beslutsfattande.

För klagomål, kontakta Datainspektionen om ni anser att vi bryter mot lagar, regler eller avtal.

Har ni några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta oss på kundservice@balder.se