*Avvikelser förekommer. Se alla öppettider här.

Gratis parkering

På Heron City är parkeringen alltid gratis och vi har drygt 1800 platser att erbjuda. På den stora parkeringen utanför Willys behöver man p-skiva och får stå i två timmar, alla andra platser är utan tidsbegränsning. Nära entrén finns 15 parkeringsplatser för rörelsehindrade med tillstånd.

28 laddplatser

Vi har 28 laddningsparkeringar för elbilar fördelat på plan 0, plan 2 och plan 3 i parkeringsgaraget.

Utomhus

Framför huvudentrén till Heron City finns vår utomhusparkering.

Parkeringsgarage

Här finns massor av parkeringsplatser i flera plan. Det finns också flera infarter till p-huset:
• Infart plan 0 (till höger om utomhusparkering)
• Infart plan 2 (på vänster sida av Heron City)
• Infart plan 3 (på baksidan av Heron City)

Periodvis kan det vara mycket trafik runt Heron City. Prova då gärna infarterna direkt till plan 2 eller 3 i p-huset. Oftast går det mycket fortare.