Plan 3

McDonald’s

Behöver knappast någon introduktion, hamburgare finns i mängder.